servisinvest

Pasportizace budov

Zajistíme pro vás výkresovou i tabulkovou dokumentaci libovolného objektu, kterou je možné použít také jako podklad ke zpracování energetického auditu budovy.

Potřebuji pasportizaci objektu

Pasportizace budov

Společnost Servisinvest provádí pasportizaci budov automaticky, v rámci některých ostatních činností. Získává a zpracovává veškeré údaje, potřebné pro její kvalitní provedení.

Výstupem tohoto procesu je znalecký posudek - pasport.

Jde o soubor zpracovaných informací, týkající se umístění budov, jejich technologií, vybavenosti a stavu. Ty slouží spolu s elektronickou výkresovou dokumentací následně i jako podklad pro práci manažera, zejména pak při propojení s kvalitním facility softwarem. Nemalou výhodou je elektronická archivace pasportů. K tomuto účelu máme celou řadu specializovaných programů.

Pasportizace umožní klientovi ušetřit nemalé finanční prostředky z budoucích provozních nákladů a může sloužit i jako průkazní prostředek v případě soudních sporů.

Pasportizace musí být provedena před zakoupením objektu – pozemku, či zahájením prací, které by mohly později ovlivnit její výsledek.

V rámci této činnosti zajišťujeme

  • kategorizaci polohy objektu v terénu, její dosažitelnost, přístupnost, parkovací možnosti
  • popisy TZB, LAN, EZS, EPS, telekomunikační systémy, vytápění, chlazení, klimatizace, výtahy, zdvihací plošiny, přístupy, bariéry a další
  • výkresy CAD - půdorysy, jejich kategorizační zařazení
  • výpočty ploch, přehled jejich využití, zastavěnosti a obestavenenosti
  • kontrolu a čištění dat nemovitostí - pozemků ve vztahu ke Katastru nemovitostí
  • unifikaci a standartizaci dat v nemovitostním portfóliu
  • odhady nákladů na údržbu a opravy

Provedení pasportizace je dnes v některých případech povinností. Tento pojem obsahuje už i stavební zákon v ČR a je běžnou součástí mnoha jiných oborů. Pasportizace je součástí legislativy v mnoha zemích EU - v některých dokonce povinná.

 

info@servisinvest.cz
+420 602 241 108

Servisinvest s.r.o.
Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 28774922, VAT/DIČ: CZ28774922

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, v oddílu C,
vložka číslo 181484.

© 2013 - 2023 servisinvest s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Webové stránky vytvořila a spravuje společnost atneto.